Rödgröna styret i Malmö oförmöget att skapa trygghet på arbetsmarknaden

Malmöfestivalen startar imorgon den 15 augusti. Festivalarbetare vittnar om usla arbetsförhållanden, rapporterar Sydsvenskan idag. Exempel på dessa är bristande säkerhet, låga löner och arbetstider som inte är förenliga med lagen.

En grundlig kontroll kommer nu genomföras av de inblandade leverantörerna och företagen till följd av de uppmärksammade usla arbetsförhållanden. Detta sköts av Malmö stads upphandlingsenhet. Enligt tidningen har otaliga festivalarbetare jobbat 27 timmar i sträck med att sätta upp tält på Gustav Adolfs torg.

Malmö stad ställde inga krav på att företaget hade kollektivavtal, enligt tidningen. Sydsvenskan frågar:

“Varför sluter ni inte avtal med företag som har kollektivavtal?

– Vi får inte ställa krav om kollektivavtal när vi gör upphandlingar, säger Roland Fridh [på upphandlingsenheten på Malmö stad och som ansvarat för upphandlingarna.]

Varför inte då?

– Till exempel så skulle vi då missgynna utländska leverantörer som inte har kollektivavtal, säger han.”

De rödgröna styret består av tre partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Riktpunkt.nu rapporterade hösten 2012 om hur Byggnads Skåne arrangerade en manifestation gällande lika lön för lika arbete och mot lönedumpning. Malmös kommunalråd för arbetsmarknad, Andreas Schönström (S), sa då att Malmö stad från och med “nästa vecka” skulle börja “kolla upp företagen som bygger våra skolor och äldreboenden”.  Och i början av detta år kom nyheten att Malmö stad kommer att använda vita jobb-modellen och även ställa sociala villkor vid alla kommande tjänsteupphandlingar. Där skulle kravet på “kollektivavtalsenliga villkor” finnas, men så blev det inte ser vi nu ett dagsaktuellt exempel på.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har, som historiskt sett sagt sig kämpat för arbetarklassen, sedan länge övergivit klasskampen. Nu är det jippon i HBTQ-tåg och kompromisser med högern som står  överst på dagordningen för dem.

Sveriges Kommunistiska Parti anser att denna politik som de andra partierna stödjer eller genomför gynnar kapitalet, på ett eller annat sätt. De skapar vinster som några parasiter, kapitalisterna, får medan folket betalar priset för dålig service, sämre arbetsvillkor, sänkta löner (speciellt för ungdomar) och ökade priser.

Sveriges Kommunistiska Parti anser att Malmö stad ska driva all denna verksamhet och inte gynna de så kallade entreprenörerna för att få våra skattemedel – för att de ska ha vinster. Kommunen kan då ha kontroll och tillämpa mänskliga arbetsvillkor med bra löner och kollektivavtal till de arbetare som jobbar med sådana uppgifter. Till dess, måste arbetarklassen och folket inte låta bli att tro borgarnas, sossarnas, vänster- eller miljöpartiets ord att de ska fixa allt efter valet. Man ska tro på sin egen makt. Det är arbetarklassen själv som kan förändra samhället.

Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP):

Riksdagen

Skåne läns landsting

Malmö kommun

Fredrik Jönsson

Valtidningarna har kommit

Idag kom 45 000 tidningar direkt från tryckeriet till Malmö. Detta material kommer att delas ut till många hushåll och arbetsplatser. I helgen snickras valstugan ihop och därefter startar utdelningen. Kommunisterna i Malmö är taggade inför valrörelsen!

Du kan beställa valtidningen genom att kontakta particentralen eller SKP Malmö.

Torgmöte mot EU.

Bojkotta EU-valet

Kampanjen för bojkott av EU-valet är nu i full gång. I Malmö genomfördes torgmöten under lördagen. Betydligt fler än de som tog sig till valstugorna där man propagerar för valdeltagande diskuterade bojkotten med kommunisterna. Flygbladet ”3 enkla skäl att bojkotta EU-valet” delades ut till 300-400 passerande. Mer om kampanjen går att läsa på SKP:s hemsida.

I en efterföljande manifestation som arrangerades av RKU brändes röstkort och en EU-flagga.
rku

Foto: JanneMatt

Första maj 2014 (foto)

Från SKP:s Första maj-möte i Malmö

Från SKP:s Första maj-möte i Malmö

1maj-malmo3

Partiordförande Victor Diaz De Filippi

1maj-malmo2

Partisekreterare Håkan Jönsson

1maj-malmo5

Ola Nilsson från Svensk-Kubanska Föreningen

1maj-malmo1

Jan Jönsson

Foto: JanneMatt

10 000 mot nazism och fascism i Malmö

En mäktig demonstration mot nazism och fascism genomfördes den 16 mars i Malmö. Den utlösande anledningen var de mordförsök som medlemmar i den nazistiska Svenskarnas Parti genomförde den 9 mars mot en grupp deltagare som deltagit i en demonstration för kvinnors rättigheter.

Demonstrationen den 16 mars samlade 10 000 deltagare från politiska partier, MFF:s supporterklubb och andra organisationer. Även många oorganiserade malmöbor slöt upp i manifestationen mot fascism, nazism och högerextremism.

Även Sveriges Kommunistiska Parti var på plats och deltog i demonstrationen. I ett flygblad som delades ut av SKP slog man fast: ”Nynazism och fascism skall bekämpas, det är en brottslig ideologi baserad på klassorättvisor. En framgångsrik kamp mot fascism måste också innebära en kamp för en politik som eliminerar klassorättvisorna.”

Vidare konstaterade man i flygbladet att: ”Det finns grupper och klasser som tjänar på fascism, kapitalet och ägarna av produktionsmedel, de föredrar att det arbetade folket bekämpar varandra och inte vänder sig mot det ekonomiska system (kapitalismen) som alstrar nynazism och fascism.” Och slutligen fördömdes den nuvarande makteliten genom konstaterandet att ”Det är den nuvarande politiska och ekonomiska etablissemanget som misslyckats och därför gett en grogrund för nazism och fascism. Deras stöd åt fascismen i Ukraina avslöjar deras hyckleri, och visar att de inte är emot fascism när de tror att det gynnar deras klassintressen.”

Artikel från tidningen Riktpunkt.nu

Uttalande: Nynazism och fascism ska bekämpas

Med anledning av den fascistiska attacken mot antifascister i Malmö den 9 mars har Sveriges Kommunistiska Parti Malmö gjort följande uttalande:

Nynazism och fascism ska bekämpas, det är en brottslig ideologi baserad på klassorättvisor. En framgångsrik kamp mot fascism måste också innebära en kamp för en politik som eliminerar klassorättvisorna.

Demokrati är en omöjlighet i ett klassamhälle där makten ges efter ägandeförhållanden. För att lyckas i kampen mot fascism kan vi inte acceptera massarbetslöshet och social nedrustning på något område. Massarbetslöshet och social nedrustning ger nynazister och fascister möjlighet att spela ut olika arbetande och folkgrupper mot varandra.

Det finns grupper och klasser som tjänar på fascism –kapitalet och ägarna föredrar att det arbetande folket bekämpar varandra än vänder sig emot det ekonomiska system (kapitalismen) som alstrar nynazism och fascism. De gör det för att bevara sin makt och privilegier, sin demokrati. Demokratin måste ges ett reellt innehåll. Rätten till ett arbete för sin och sin familjs försörjning, rätt till ett liv i social trygghet, rätt till skola, vård och omsorg måste garanteras alla i en sund demokrati.

Det är det nuvarande politiska och ekonomiska etablissemanget som misslyckats och därför gett en grogrund för nynazism och fascism.  Det är viktigt att sluta upp i alla antifascistiska manifestationer och demonstrationer som kommer att hållas den närmaste tiden med anledning av mordförsöken på antifascisterna i Malmö.

Vi behöver en ny politik ­– Krossa fascismen!

SKP Malmö

“Solidaritet med Venezuela”

Idag blixtinkallade Svensk-Kubanska Föreningen till ett torgmöte i Malmö för solidaritet med Venezuela och den Bolivarianska revolutionen. Ett av partierna som slöt upp var SKP.

Latinamerikanska flaggor svängde i det kalla vädret på Gustav Adolfs torg i Malmö. Trots det slöt ett 50-tal människor upp.

Victor Diaz De Filippi från Svensk-Kubanska Föreningen sade i sitt inledningstal:

– Ända sedan revolutionen inleddes har den så kallade demokratiska oppositionen med alla medel  och internationell hjälp försökt att vrida tillbaka klockan till den tid då kapitalet härskade oinskränkt.

Han nämnde också att tiden innan Hugo Chavez var en mörk och dyster tid för Venezuela.

– Under 1990-talet ökade fattigdomen till extrema höjder, konstitutionella rättigheter suspenderades och de som protesterade arresterades, torterades, förföljdes och försvann. Märkligt nog protesterade varken internationella rättviseorganisationer eller demokrater i Sverige och på andra platser, sade Victor Diaz Diaz De Filippi.

Jan Jönsson från Sveriges Kommunistiska Parti sade i sitt tal att SKP fördömer den våldskampanj som högerkrafterna i Venezuela satt igång med stöd av imperialisterna och att partiet uttrycker solidaritet med den Bolivarianska revolutionen.

– Sveriges Kommunistiska Parti bekräftar sitt starka stöd till den nationella regeringen, som leds av president Nicolás Maduro, i försvar av suveränitet, självständighet och självbestämmande, sade Jan Jönsson.

Även på andra orter har det idag hållits manifestationer och demonstrationer för solidaritet med Venezuela.


Klipp från Malmö

Artikel från tidningen Riktpunkt.nu

Kommunister i kommunalvalet

På Sveriges Kommunistiska Partis medlemsmöte i Malmö i slutet av 2013 togs beslut om att malmöborna, liksom tidigare, ska få möjlighet att lägga sin röst på SKP i kommunalvalet.

I valet ska man driva de frågor som man alltid driver, dock mer intensifierat som sig bör i en valrörelse. Fler arbetsplatser ska skapas genom satsningar på den offentliga sektorn och ökat bostadsbyggande.

Med anledning av beslutet tog Riktpunkt en pratstund med Håkan Jönsson, ordförande i lokalavdelningen.

– De nuvarande partierna i kommunfullmäktige kommer då och då med populistiska utspel om att det ska satsas på barn, äldre och de arbetslösa. Men i slutändan är man rörande överens om att satsningar på det ena betyder nedskärningar på annat. Man sprider falska påståenden om att samhället saknar resurser och väljer på olika sätt att omfördela de resurser som finns, säger Håkan.

– Trots deras satsningar på barn, saknar över tusen barn i början av 2014 förskoleplatser, fortsätter Håkan.

Malmö som under en längre tid styrts av det rödgröna blocket har drivit privatiseringarna i stort sett lika långt som landets övriga storstäder.

Vad tycker kommunisterna om det?

– Kommunen ska återta utsåld och privatiserad verksamhet som finansieras via malmöbornas skattekronor och skapa arbetsplatser inom den offentliga sektorn. På arbetsplatserna som skapas ska det råda kollektivavtalsenliga löner, säger Håkan och fortsätter:

– Det måste bli ett stopp för privatiseringsvansinnet. De privata företagens intresse är vinstmaximering och malmöborna saknar demokratisk kontroll av verksamheten. Istället ska vi arbeta för en demokratisk offentlig sektor där fackföreningarna ges ett reellt inflytande över verksamheten. De som arbetar i sektorn vet bäst vad som behöver förändras och utvecklas. Dessa kunskaper saknar i regel alltid tjänstemännen i Kommunhuset. Därför är vi inte som övriga partier  tysta om vad vi vill skära ner på. Vi säger tydligt att vi vill skära ner på byråkratin i kommunen och stärka inflytandet för de anställda.

Hur bedömer du chanserna att det efter kommunalvalet sitter en kommunist i kommunfullmäktige?

– Ser man på tidigare valresultat så är chanserna inte särskilt stora. Men å andra sidan finns det ett stort missnöje med den förda politiken. Kan vi fånga upp många av de missnöjda som struntar i att rösta, eller övertyga de att rösta på ett annat parti i hopp om en bättre politik och istället rösta på kommunisterna så finns det chans. Vi har redan börjat planera valrörelsen. Vi kommer nå ut bra, främst genom vår valstuga mitt i centrala Malmö, men också via alla flygbladsutdelningar och valmöten som planeras, så omöjligt är det ju inte.

Efter att sista slurken ur kaffekoppen är uppdrucken och det är dags att avsluta intervjun säger Håkan:

– Oavsett om vi kommer in i fullmäktige eller inte så är en röst på kommunisterna ett viljeuttryck för en annan politik. Och fler röster på SKP bidrar till en folkrörelse mot fattigdom och arbetslöshet – den folkrörelse som krävs för en förändring för malmöborna.