Manifestation i Malmö inför EU-valet

En kraftfull manifestation genomfördes idag i Malmö som avslutning på partiets fyra veckor långa kampanj.

Budskapet var tydligt, i morgon röstar vi för att stärka kommunisternas positioner. Imorgon gör vi gemensam sak med 100 000-tals arbetare runt om i Europa, vi stärker kommunisterna, framtidens hopp. Vi vägrar ta ställning mellan två onda ting – vi finner oss inte i mantrat att vi måste välja ”vänster eller höger-förvaltning av kapitalismen”, vi väljer kampens väg.

Winnie Lykke Svendsen.

Flera nya sympatisörer och kontakter som knutits under valrörelsen deltog. Mellan husfasaderna och de olika partiernas valstugor eka slagord som: ”Ett folk som står enat, kan aldrig bli besegrat, mot EU-imperialismen, står bara socialismen!” och ”Ett utträde ur EU, kan bara ske, i kamp mot kapitalet, med SKP”. Winnie och Nahuel, kandidater för partiet, var några av de som höll tal.

SKP Malmö tackar alla de som gjorde manifestationen till ett lyft för partiet och värdig avslutning för Malmökommunisternas kampanj. I morgon får vi ut valsedlar i vallokalerna och på måndag står vi åter på barrikaderna i nästa kamp.

Nahuel Treuquepán Pozo.

Nahuel Treuquepán Pozos tal:

Kamrater, mötesdeltagare!

Det finns inget parti i Sveriges riksdag som förnekar klimatkrisens existens eller dess akuta karaktär, samtidigt finns det heller inte något parti som på allvar ifrågasätter den kapitalistiska marknadsekonomin. Detta ger oss en klimatdebatt på kapitalismens villkor, där man menar att klimatkrisen kanlösas av och på marknaden inom ramen för det kapitalistiska systemet.

Hoppet om en lösning av klimatkrisen inom ramen för det kapitalistiska systemet kan liknas med att sätta plåster på en cancertumör!

För det är totalt verklighetsfrånvarande att tro att de nödvändiga samhällsförändringarna ryms inom den kapitalistiska produktionsordningen som ju profiterar på en hänsynslös och kortsiktig exploatering av naturens ändliga resurser.

Bortom alla vackra ord om gemenskap, jämlikhet och demokrati fungerar EU som ett europeiskt imperialistiskt center,ett redskap för det europeiska storkapitalet vars enda syfte är att höja storkapitalets profit och fortsätta garantera dessa deras dominans, oavsett konsekvenserna för miljö och människa.

EU-kommissionen är EU:s verkställande organ, besöker man deras hemsida kan man läsa att EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer lagarna. Dessutom ska EU-kommissionen se till att fri konkurrens råder inom EU.

I Susan George bok ”WTO – Bakom fasaden” från 2001 kan man finna flera stycken som belyser hur representanter för storkapitalet lovordar EU-kommissionen. Som t.ex. när Daniel Janssen, VD för kemijätten Salvoyoch dåvarande ordförande av Europeiska industrichefernas lobbygrupp – EuropeanRoundtableofIndustrialists, i sitt tal inför Tri laterala Kommissionen framför följande: ”Minska statens och den offentliga sektrons makt i allmänhet genom privatiseringar och avregleringar, för över en stor del av nationalstatens makt till en modernare struktur på europeisk nivå som är mer internationellt orienterad”.

Den ”Tri laterala Kommissionen” samlar den nordamerikanska, japanska och europeiska finanseliten.

Vidare uttrycker Janssen sin stora uppskattning över den då nya mer inflytelserika EU-kommissionen:

”EU-kommissionen har den främsta rollen på flera områden som är av stor ekonomisk betydelse, och den har en extremt öppen attityd mot affärsvärlden. När affärsmän som jag har ett problem som kräverpolitiska insatser har vi tillgång till utmärkta kommissionärer som Monti i konkurrensfrågor, Lamy i handelsfrågor och Liikanen när det gäller elektronisk handel och industri.” 

Janssen pratar alltså om: Mario Monti som innan han blev EU-kommissionär var rådgivare till banken Goldman Sachs och som efter sitt uppdrag som kommissionär ledde Italiens teknokrat regering – alltså en regering helt utan folkvalda politiker! som genomförde den förödande åtstramningsbudgeten som EU, ECB och IMF lagt fram med besparingar på 33 miljarder euro!

Janssen nämner också: Pascal Lamy som numera är generaldirektör för Världshandelsorganisationen (WTO) och Erkki Liikanen som efter att han varit EU-kommisionär blev chefsdirektör för Finlands Bank.

Vi bör komma ihåg att det var EU-kommissionen som bildade European Service Forum, på initiativ av Leon Brittan som var EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor och som stod Margaret Thatcher mycket nära. *European Service Forum består av närmare 100 Europeiska transnationella företag från delar av tjänstersektorn.

En annan viktig stöttepelare för EU-kommissionen som också bör nämnas är Transatlantic Business Dialogue som samlar runt 150 styrelseordförande från transnationella företag i USA och Europa.

Kamrater, mötesdeltagare!

Kapitalistklassen och de intressen som den försvarar kan aldrig erbjuda några seriösa åtgärder mot klimatförändringarna och det är en illusion att tro att det går att övertyga kapitalet att ta kamp emot sig själv eller att marknadskapitalismen skulle kunna lösa den klimatkris den själv skapat.

Huvudbrottslingarna till vår tids klimatkris är kapitalismen och den imperialistiska världsordningen!

Kapitalismen är en destruktiv utvecklingsmodell som gör slut på livet; och den hotar att göra ett definitivt slut på den mänskliga arten!” som Hugo Chavez Frias sa den 16 december 2009 när han fördömde och brännmärke kapitalismen på FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.

Enligt forskningsrapporten ”Carbonmajors report” som presenterades 2017 av miljögruppen CDP, har 100 företag orsakat hela 70 % av de totala utsläppen av växthusgaser sedan 1988.

Dessa företag har tjänat ofantligt stora summor pengar på klimatutsläpp och det är deras exploatering som lägger grunden för klimatkrisen.

Samtidigt framställer HELA det politiska etablissemanget EU som en positiv kraft i kampen mot klimatkrisen, till och med Vänsterpartiet som inte längre vill lämna EU utan istället vill förändra EU i grunden som Ana Süssner Rubin, Vänsterpartiets andranamn på EU-vallistan uttrycker det i den valinformation som skickats ut till hushållen i Malmö, i den presenterar hon också Vänsterpartiets förslag om en klimatinvesteringsbank för att rädda klimatet.

EU:s viktigaste verktyg för att minska klimatpåverkan är ett handelssystem med s.k. utsläppsrätter som är tänkt att reglera och minska utsläppen från industrin och kolkraftverk. Systemet introducerades genom Kyotoprotokollet 1997 och bygger på att man fastställer ett tak för tillåten mängd utsläpp, där utrymmet under taket sedan fördelas i form av utsläppsrättigheter till företag. Utsläppsrätten ger den enskilde kapitalisten rätt att släppa ut motsvarande mängd MEN om utsläppen överskrider utsläppsrätten måste kapitalisten ifråga köpa rättigheter från någon annan kapitalist som inte förbrukar hela sin utsläppsrätt. På så sätt ska systemet med utsläppsrätter leda till att utsläppen minskar och industrin blir mer klimateffektiv… i teorin!

För i dagsläget finns det nämligen ett överflöd av utsläppsrätter och de minskar i alldeles för långsam takt!!

Att lägga miljöns öde i händerna på den s.k. fria marknaden eller att på allvar tro att en klimatinversteringsbank kan rädda klimatet är ett tydligt bevis på att man inte förstått den fulla vidden av det hot som kapitalismen utgör!

Kamrater, mötesdeltagare!

Hoppet om en lösning av klimatkrisen inom ramen för det kapitalistiska systemet kan liknas med att sätta plåster på en cancertumör!

Marknaden kan aldrig utgöra lösningen! Marknaden är hindret för lösningen! Eftersom den styrs och kommer alltid att styras av jakten efter största möjliga vinst.

Vi i Sveriges kommunistiska Parti är övertygade om att kampen för klimatet med nödvändighet måste vara en kamp mot den globala kapitalismen och mot den exploaterande kortsiktigheten som utmärker den, detta göra vår klimatkamp till en antiimperialistisk kamp.

Klimatkrisen kallar på en intensifierad kamp för socialism! Förgör de kapitalistiska strukturerna och ersätt det privata kapitalet med gemensamt ägande och det är inte bara möjligt att garantera den stora majoriteten av människor på detta klot ett bättre liv, utan det är också möjligt att planera för en gemensam framtid i samklang med den natur som ju är det mänskliga livets förutsättning!

En röst på Sveriges Kommunistiska Parti är en röst mot EU och en röst för ett annat samhälle!

Text: SKP Malmö
Foto: Janne Matt/Riktpunkt

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *