Manifestation på Segerdagen

SKP Malmö firade, tillsammans med ungdomsförbundet, SKU, Segerdagen till minne av segern över nazisterna i Andra världskriget.

Det var internationell solidaritet och vackert väder på Gustav Adolfs Torg där manifestationen inleddes klockan 18.

Victor Diaz De Filippi, partiordförande för Sveriges Kommunistiska Parti, började med att tala om att det alltmer blivit populärt att koppla ihop nazism och kommunism. Orsaken, sade han, är att misstänkliggöra allt som är progressivt och i dagens läge där kapitalismens kris skapar massarbetslöshet, bostadsvräkningar och till och med svält.

Victor Diaz De Filippi citerade Dagens Nyheters legendariske chefredaktör Herbert Tingsten.

– En person som knappast kunde kallas för att vara vänster, som trots allt kunde förklara fascismens klassnatur. I Nazismens och fascismens idéer skrev han följande:

“Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av de borgerliga, antisocialistiska folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen, och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning.”

Han förtydligade Sveriges Kommunistiska Partis krav om att Sverige behöver en ny politik till exempel – för en återförstatligande av skolan – mot ett närmande av Nato.

– Men en ny politik handlar mycket mer än en utbyggd offentlig sektor. Det handlar om att ta makten över våra liv där vi gemensamt skapar en ny produktion som bygger på det samhälleliga behovet istället för profit till enskilda.

– Med andra ord en revolutionär omdaning av samhället.

mannenilsson-2016

Manne Nilsson, SKU.

I slutet av talet sade Victor Diaz De Filippi att det enda sättet att krossa fascismen för gott är att skapa ett nytt samhälle som är befriat från en människas utsugning av en annan.

Manne Nilsson, från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, sade att vi tillsammans skulle hedra minnet av hjältarna som skapade fred i Europa.

– Men låt oss också komma ihåg att vi är arvingar och ättlingar till dessa hjältar. Tillsammans kommer vi att skapa en enad front mot dagens fascism.

1 maj-firande med strålande majsol

SKP:s Malmöorganisation uppmärksammade arbetarklassens internationella högtidsdag – 1 maj. Under parollen Fred, Arbete, Socialism genomfördes ett torgmöte i strålande solsken.

Mötet genomfördes på Triangeln där ett 60-tal medlemmar och sympatisörer slöt upp för att lyssna på tal av Håkan Jönsson, ordförande SKP Malmö, Edin Bellanius, SKP:are och aktiv i aktionsgruppen Nej till NATO, Jan Jönsson, Riktpunkts redaktör, och Victor Diaz De Filippi, partiordförande för SKP. Marie Norgren från SKP Lund tjänstgjorde som konferencier. Hälsningar framfördes också från Donbassföreningen och Svensk-Kubanska föreningen.

Edin Bellanius.

Edin Bellanius.

Böcker och tidningar såldes och vid bokbordet genomfördes intressanta samtal med nya anhängare.

– Arrangemanget blev lyckat, en del nya som vi inte träffat tidigare dök i år upp, säger Håkan Jönsson.

Marie avslutade mötet med att uppmana de närvarande att sluta upp i SKP Malmös nästa manifestation som äger rum på måndag. Då högtidlighålls minnet av segerdagen och kommunisternas helt avgörande insatser i andra världskriget ska uppmärksammas på Gustav Adolfs torg den 9 maj klockan 18.00.

Malmös kommunister stod enade inför internationella kvinnodagen

Lördagen den 5 mars samarrangerade Sveriges Kommunistiska Parti Malmö och Kommunistiska Partiet Malmö, med respektive ungdomsförbund, en lyckad manifestation inför internationella kvinnodagen.

Lisa Engström.

Lisa Engström.

Torgmötet inleddes klockan 12 på Möllevångstorget av konferencier Lisa Engström. Sedan talade Marie Norgren (SKP), Karin Brag (KP), Victor Diaz De Filippi (SKP) med flera. Åhörarna lyssnade till trevlig musikunderhållning av bland annat Nadia Montes.

– Det blev ett lyckat arrangemang som visar att när två kommunistiska partier samarbetar leder det till framgång, säger Håkan Jönsson, SKP Malmös ordförande.

Victor Diaz De Filippi.

Victor Diaz De Filippi.

Victor Diaz De Filippis tal:
Internationella kvinnodagen kommer i år liksom många tidigare år att firas i hela världen, och det är ju glädjande. Initiativtagarna ville genom att lyfta fram en internationell kvinnodag i synnerhet lyfta fram arbetarkvinnornas situation och mobilisera dessa för förändringar i samhället som gav dem lika rättigheter, inte bara i hemmet utan framför allt på arbetsmarknaden.

Clara Zetkin var övertygad om att kvinnornas frigörelse hängde intimt samman med arbetarklassens frigörelse, och arbetarklassens frigörelse var inte möjlig utan kvinnans frigörelse från slavarbetet i hemmet och på arbetsmarknaden. Och utvecklingen har inte kunnat vederlägga hennes övertygelse.

Fortfarande är arbetarklassen av båda könen bunden vid löneslaveri och utsätts för exploatering. Formerna har förändrats på de drygt hundra år som förflutit sen internationella kvinnokonferensen i Köpenhamn beslutade att göra den 8 mars till en kampdag för arbetarkvinnorna, men i de praktiska handlingarna är förändringarna för små för att kvinnorna ska kunna nöja sig med dessa.

Trots att nästan alla partier från moderaterna till yttersta vänstern numera bekänner sig som feministiska partier och att det dessutom har bildats ett speciellt feministiskt parti, med en avhoppad vänsterpartist som ledare, står frågan om arbetarkvinnornas rättigheter fortfarande och stampar på samma plats. Varken rödstrumpor, feministiskt initiativ eller andra borgerliga kvinnorörelser har haft kraft och förmåga till verklig förändring, och frågan är om de egentligen har haft viljan. Det har snarare varit en anpassning till den borgerliga individualistiska ideologin där det gäller att armbåga sig så långt fram som möjligt. Nu har man i mångt och mycket lyckats ersätta klasskampen genom att göra feminismen till en modenyck med starka populistiska drag, så att alla politiska krafter skall kunna fira Internationella kvinnodagen.

Så har det inte alltid varit. Från början klassades den Internationella kvinnodagen som ett kommunistiskt jippo för att splittra familjen och under mellankrigstiden förbjöds manifestationer på Internationella kvinnodagen i flera länder. Manifestationer och demonstrationer som oftast vände sig mot de fascistiska hoten, krävde fred och kvinnornas rätt till arbete på lika villkor med männen.

Hitintills hade kvinno- och barnarbete mest betraktats som en möjlighet för kapitalägarna att utvidga sina profiter genom att efter behov dra in kvinnor och barn i produktionen, främst för att kunna pressa ner lönerna.

Den 7 mars 1980 undertecknade Sverige FN- deklarationen ”Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor” vilken trädde i kraft den 3 september 1981. Artikel 11 lyder som följer: 1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa samma rättigheter särskilt a) rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor; b) rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av samma urvalskriterier vid anställning; c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran, anställningstrygghet samt alla anställningsförmåner och tjänstevillkor, liksom rätten till yrkesutbildning och omskolning, inklusive lärlingsutbildning, högre yrkesutbildning och återkommande utbildning; d) rätten till lika lön, inklusive förmåner, och till lika behandling vad beträffar arbete av lika värde liksom till lika behandling i fråga om arbetsvärdering; e) rätten till social trygghet, särskilt då det är fråga om pensionering, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom samt annan arbetsoförmåga liksom rätten till betald semester; f) rätten till arbetarskydd, inklusive skydd för fortplantningsfunktionen.

I samband med FN- deklarationen har internationella kvinnokonferenser hållits i Mexico City 1975, Köpenhamn 1980, Nairobi 1985 och Peking 1995, men ingen av konferenserna har kunnat lyfta frågan om jämställdhet som konferensen inspirerad av Clara Zetkin i Köpenhamn.

Därför att frågan om jämställdhet inte handlar om hur många kvinnor som sitter som VD eller i bolagsstyrelser i de imperialistiska företagen. Imperialism och kapitalism är bärare av klassorättvisor, utsugning och förnedring och för oss kommunister är det självklara valet att avskaffa dessa institutioner för att skapa ett verkligt demokratiskt och rättvist samhälle. Vi kommunister nöjer oss inte med representation, vi tror inte på något imaginärt systerskap eller särskilda kvinnliga egenskaper. Trots att feminismen har blivit ett modeord, ett bihang som feministisk utrikespolitik och feministiska invandringspolitik kan vi när vi närmare skärskådar vad som ligger bakom tydligt se att under namnet feminism förs det en oerhört reaktionär politik, en politik har inneburit, sänkta löner och sänkta bidrag till kvinnliga ensamstående föräldrar för att inte prata om död och förintelse. Madelaine Albright, Cherie Blair, Hilary Clinton, Birgitta Olsson och Margot Wallström för att inte glömma bort Svenskt näringslivs VD Carola Lemne är kvinnor som bekänner sig till feminismen vars intressen knappast sträcker sig till sina så kallade systrar som tillhör det arbetande folket.

Vi kommunister tror på en gemensam kamp oavsett kön, att det är klasskampen som förändrar världen. 8 mars är en socialistisk kampdag, så låt oss fira den som en sådan också. Ingen klasskamp utan kvinnokamp och ingen kvinnokamp utan klasskamp.

Artikel från Riktpunkt.nu.

Malmöarrangemang inför internationella kvinnodagen

Inför internationella kvinnodagen kräver kommunisterna i Malmö bland annat:
– Höj lönerna i kommunal – och vårdsektorns avtal
– Högre löner och bättre villkor inom handel- och restaurang
– Stärk välfärden
– Rätt till heltid för alla

Vi har torgmöte på Möllevångstorget den 5 mars kl 12.00. Kom förbi och hör vad vi har att säga.

Arrangörer: Kommunistiska Partiet Malmö, Sveriges Kommunistiska Parti, RKU – Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund.

Malmö: Grundkurs avslutad i partiets ideologi

Idag avslutades en fem veckors lång grundkurs i partiets ideologi för ungdomar, som SKP:s Malmöavdelning genomfört. Om tre veckor startar en ny grundkurs, för tre nya ungdomar.

Lenins paroll: Studera, kämpa, lär är högst levande i partiet.
På diplomet som delades ut till deltagarna som genomgått kursen stod följande text:
(Namn) har deltagit i SKP:s grundutbildning i marxism-leninism. Målsättningen med utbildningen är att utbilda nya aktiva kämpar för arbetarklassens sak. Vi hoppas att denna kurs ska inspirera till fortsatta studier i ämnet.
Håkan Jönsson i SKP Malmö, som höll i kursen, säger efter att kursen avslutats till Riktpunkt:
– Att kursen inspirerade till fortsatta studier i ämnet råder det inget tvivel om. Alla tre deltagare anmälde intresse för att gå fördjupningskursen till våren.

Artikel från Riktpunkt.nu.

Det finns platser kvar på resan till LLL-demonstration i Berlin

LLL-demonstrationen genomförs varje år till minne av Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg och Lenin.

Avresa, fredag den 8 januari klockan 12. Hemkomst, Söndag den 10 januari klockan 23.30.

Pris 1 700:-

I priset ingår resa t/r Malmö-Berlin. 2 nätters boende på hotell i tvåbäddars rum (inklusive frukost).

Vi anländer till Berlin på fredagskvällen. Lördagen ägnas ut utflykter med politiska teman i staden, alternativt kan man använda dagen på egen hand.

På söndag går vi gemensamt från hotellet till demonstrationen som startar klockan 10. Demonstrationen avslutas vid minnesplatsen för socialisterna, där hämtar bussen oss och hemresan startar.

Det finns några platser kvar… mejla malmo@skp.se för mer information.

SDAJ:s mobiliseringsvideo för demonstrationen 2016:

Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Klasskamp och julbord

Lördagen den 12 december genomförde SKP Malmö en studiedag. Deltagarna fick först ta del av en föreläsning på temat “Arbetarklassens uppkomst och dess läge”.

Jan Jönsson inledde föredraget med att konstatera att Karl Marx hade rätt när han sade: ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp”.

– Den “ekonomiska” sfären bestäms av produktionsprocessen och människornas ställning, det vill säga deras fördelning på samhällsklasser enligt produktionsrelationerna. I den enhet som utgörs av produktion-konsumtion-delning av den samhälleliga produkten, är det produktionen som spelar den avgörande rollen. Det som på denna nivå skiljer klasser är inte sådant som inkomstens relativa storlek, vilket ännu hävdas av ett stort antal sociologer. Den obestridliga skillnaden mellan olika relativa inkomstnivåer är endast en följd av produktionsförhållandena, sade Jan Jönsson och fortsatte:

– En annan myt som bitit sig fast i den svenska sociologin och på i synnerhet tidningsredaktionernas ledarsidor är talet om medelklass, det finns ingen medelklass vad skulle då i så fall vara, ett mellanting mellan borgare och arbetare? Att det finns olika skikt inom klasserna förnekas inte av kommunisterna: småborgare och borgare, arbetare och arbetararistokrati, bönder och lantarbetare. Alla tillhör dock en bestämd klass som man kan definiera utifrån vår teori och med hjälp av de analyser som våra teoretiska anfäder gjorde på sin tid, och med stöd av den historiska materialismen kan vi följa klassutvecklingen i Sverige.

Efter det timslånga föredraget följde en diskussion med åhörarna.

I år är 100 år sedan fackföreningsmannen och poeten Joe Hill avrättades i USA efter ett justitiemord. Joe Hill utvandrare från Sverige under namnet Joel Hägglund år 1902.

Det hölls ett anförande om Joels bakgrund och hans handlingar i USA. Joel var mannen som bland annat trotsade förbudet att genomföra gatumöten genom att skriva om frälsningsarméns sånger, till politiskt slagkraftiga sånger. Efter anförandet visades den två timmar långa filmen och dagens politiska del avslutades med en diskussion om filmen som just visats.

Till sist anslöt sig fler av partiets medlemmar och sympatisörer för att avnjuta det traditionella skånska julbordet i goda kamraters lag.

Julbord med Kommunisterna

En dag med Kommunisterna lördagen den 12 december

15.00 – 16.00 Arbetarklassen då & nu
Föreläsning och diskussion om arbetarklassens uppkomst och dess läge.

16.15 – 18.45 Filmen om Joe Hill
Med anledning av att det i år är 100 år sedan fackföreningskämpen mördades visas den berömda filmen om honom, därefter en diskussion.

19.00 Julbord för partiets medlemmar och sympatisörer
Ett urläckert skånskt julbord dukas upp med allt som hör till. Pris 100 kronor per person. (Vegan och vegetariskt alternativ finns.)

Arrangör: Sveriges Kommunistiska Parti och Arbetarnas Bildningsförbund

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1502777050016395/

Berlinresa med deltagande på LLL-demonstrationen

Andra helgen i januari hålls varje år Luxemburg-Liebknecht-Lenin-demonstrationen (LLL) i Berlin. Demonstrationen är inte en tystlåten sorgemanifestation, utan en kraftfull demonstration för de åsikter som ovan nämnda slogs för, det vill säga kampen för fred och socialism. SKP och SKU har under de senaste åren deltagit, och kommer att göra så återigen 2016, den 10 januari.

Omkring 100 000 besöker under dagen minnesmonumentet för socialisterna, där en jättelik marknad äger rum, med allt från böcker, kläder och mycket mer. Demonstrationen är ett lysande exempel på att borgarnas, och framförallt medias kampanjer om att dödförklara socialismen, har misslyckats. Resan är en trevlig utflykt.

SKP och SKU arrangerar bussresa till Berlin, vi åker på fredagen den 8 januari och är hemma den 10 januari, lördagen är fri för att turista i Berlin.

Anmäl dit intresse för att följa med och få mer information, senast den 3 januari.
Skicka e-post till malmo@skp.se
Eller ring 070-345 42 16

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

“Problemen i Malmö är ingen invandringsfråga – det är en klassfråga”

“… Sveriges Kommunistiska Parti Malmö menar att den organiserade brottsligheten med narkotika och vapen är en polisiär fråga. Men samhället och arbetarklassen måste utrota orsakerna till kriminalitet och det som skapar den, både den kriminalitet som bedrivs på gatunivå och den som dirigeras från direktionsrummen i banker och företag.”

Det skriver Håkan Jönsson, ordförande i SKP Malmö, på sajten Nyheter24.