SKP Malmö avhöll sitt årsmöte

Sveriges Kommunistiska Parti Malmö genomförde sitt årsmöte den 6 juni. Mötet var planerat till i slutet av mars, men fick uppskjutas på grund av coronapandemin.

Den gångna verksamheten behandlades där det uppmärksammades att partiet kommit i kontakt med många nya människor i och runt omkring Malmö, deltagit i EU-valet framgångsrikt förra året och medverkat i flera solidaritetsmanifestationer. Även att partiet varje fredag regelbundet sänder Radio Kommunist via Burlöv-Lomma Närradioförening.

Verksamhetsplanen slog fast att partiet kommer att genomföra fler utåtriktade aktiviteter med flygblad och debatt om aktuella ämnen. Det fastställdes också att SKP Malmö-Lund ska genomföra stadsdelskampanjer i utvalda områden och även att vi ska jobba mer aktivt med vår tidning Riktpunkt.

Partilokalen ska även i fortsättningen hålla öppet måndag till fredag mellan klockan 11.00 och 15.00 samt på onsdagskvällar. Efter en innehållsrik diskussion godkändes verksamhetsplanen och lades till handlingarna.

Tre nya medlemmar valdes in på årsmötet och en styrelse på fem personer valdes.

Nu blickar vi framåt och bygger den kommunistiska rörelsen vidare!

SKP Malmö

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *