Malmökommunisterna höll årsmöte

Winnie Lykke Svendsen är ny ordförande i SKP Malmö.

Den 17 mars höll SKP Malmö årsmöte. Till att börja med utvärderades verksamheten för 2018. Styrelsens verksamhetsberättelse vittnade om ett gediget arbete. Aktiviteter med sex stycken offentliga möten av hög klass, två genomförda grundkurser, en aktiv valrörelse som innebar framgångar i antalet röster och loppis i partilokalen med uppskattningsvis 100 besökare har gett resultat. I kombination med det dagliga arbetet på arbetsplatser och inom föreningslivet har medlemsantalet ökat och man har förstärkt skaran av antalet sympatisörer som finns i partiets närhet.

Kloka beslut togs på mötet, där vägen stakades ut för att partiet ska fortsätta växa och knyta närmare band till de som nu finns i vår närhet, men ännu inte tagit steget in i partiet. Planer smides inför 1 maj och den kommande valrörelsen till EU-parlamentet.

I samband med årsmötet valdes också en styrelse. Winnie Lykke Svendsen valdes enhälligt till ny ordförande för Malmöorganisationen och för första gången får nu SKP Malmö en kvinnlig ordförande.

– Det är ett fint förtroende jag fått, där mina erfarenheter från den fackliga rörelsens styrelsearbete kommer väl till pass, säger Winnie.

Winnie är 59 år och till yrket förskolelärare. Winnie har sedan ungdomen varit kommunist, först i Danmark där hon är uppväxt och sedan en tid tillbaks i SKP. Att kämpa för arbetskamrater och kollegor har alltid varit en självklarhet, det har gett Winnie över 30 års fackligt engagemang på olika nivåer.  Winnie har idag utöver engagemanget i partiet också ett brinnande intresse för solidaritetsarbete och är involverad i Malmös föreningsliv.

En stark optimism präglade årsmötet i SKP Malmö. Partiorganisationen fortsätter nu utbygget av partiet, övertygade om att ett stärkt SKP är en nödvändighet för ett samhälle för det arbetande folket.

SKP Malmö

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *