Sveriges Kommunistiska Partis valupptakt

Den nionde juni ägde Sveriges Kommunistiska Partis valupptakt rum i Malmö. Under en klarblå himmel och med strålande sol samlades både medlemmar och sympatisörer för en heldag med syfte att stärka partiet.

Vid Triangeln i centrala Malmö hade kamrater från Malmö ställt upp en scen med talarstol, där talare från olika delar av landet förklarade partiets valmanifest. Tal som behandlade allt ifrån bostadskrisen och pensionerna till jämställdhet och kulturen hölls. Talen varvades med musik från bland annat Palestina. Sist ut var partiets ordförande, Andreas Sörensen, som i sitt tal betonade vikten av att väljarna inte kastar bort sin röst på de kapitalistiska partierna som ställer upp, vare sig de använder höger- eller vänsterretorik. En sådan röst är bortkastad, eftersom den tillåter systemet att fortsätta.

Efter att mötet på Triangeln avslutats fortsatte valupptakten i Sofielund Folkets Hus, där fler tal hölls och de samlade medlemmarna och sympatisörerna kunde lyssna till allt från irländsk folkmusik till sång i solidaritet till Latinamerika. Talen, som hölls av ledande företrädare för partiet behandlade vår valparoll ”Kasta inte bort din röst – Stärk kommunisterna”, hur kommunisterna ser på parlamentarismen och vanliga invändningar man hör ute på stan mot kommunisterna och hur man kan bemöta dem.

Sveriges Kommunistiska Parti tackar alla de medlemmar och sympatisörer som engagerade sig i att göra valupptakten till ett steg framåt för vårt parti!

För er som inte hade tillfälle att vara med under dagen: det kommer både texter, filmer och bilder. Håll utkik!

Sveriges Kommunistiska Parti

Valupptakt

Välkomna till SKPs valupptakt i Malmö

Sveriges Kommunistiska Parti ställer upp i riksdagsvalet och flera kommun- och landstingsval under den centrala parollen ”Kasta inte bort din röst – stärk kommunisterna.”

Alla röster på partierna i riksdagen är bortkastade och går till olika delar av kapitalet, vare sig de klär sig i vänster- eller högerskrud. En röst på kommunisterna är aldrig bortkastad – den är ett ställningstagande och stärker det arbetande folkets röst och organisation inte bara i parlamenten, utan även utanför.

LÖRDAG 9 JUNI
13:00 vid tågstationen, Triangeln
Torgmöte
Tal av Andreas Sörensen, partiordförande i SKP, samt andra kandidater till riksdagsvalet
Tal av lokala kandidater
Palestinsk folkdans

17:00 Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16
Offentligt möte
Om SKPs valparoll
Om kommunisterna och parlamentarismen
Om vanliga argument som riktas mot oss
Möjlighet att ställa frågor och diskutera
Mat och dryck kommer finnas
Live: Irländsk folkmusik med mera

Välkomna!

Facebook-evenemang

Den hänsynslösa kapitalismens ”chockdoktrin”

Den 10 mars 2018, i SKP:s lokaler på Ystadvägen 32 i Malmö, arrangerades filmvisning med gitarrmusik. Jag var en av de lyckligt lottade som såg den skickligt gjorda dokumentären ”The Shock Doctrine” av och med den kanadensiska antiglobalisten Naomi Klein. Marie Norgren (SKP) höll också ett anförande med fokus på den internationella kvinnodagen 8 mars före filmens början.

Av dokumentärfilmen ”The Shock Doctrine”, från 2009 av Mat Whitecross och Michael Winterbottom, framkom det att 1980 tjänade den genomsnittlige företagsledaren i USA 42 gånger mer än den genomsnittlige löntagaren. 2005 tjänade chefen 411 gånger mer än arbetaren. Hit hör även raden av folkmordsbrott som begicks av militärjuntorna i Chile, Argentina med flera andra länder i Sydamerika mellan 1960 och 1980. Hundratusentals människor utsattes sålunda för tortyr och förtryck och tiotusentals mördades på löpande band med USA:s tysta välsignelse.

Alla entusiasmerades de av ekonomen Milton Friedman och hans kontroversiella privatiseringsdoktriner: både Augusto Pinochet, Margaret Thatcher, Ronald Reagan och Boris Jeltsin. Friedman, som 1975 var i Sverige för att motta ekonomipriset till Nobels minne, är således frontfiguren i Kleins skildringar. Hon skildrar hur hans idéer skred till verket först av ovan nämnda politiker, men också av Kina, Ryssland, Thailand, Sydafrika, som från 1980-talet ägnat sig åt att privatisera, avreglera och skära ned sina statsbudgetar. Enligt Friedman skulle staten hålla marknaden fri från otillbörliga kontroller och restriktioner som skatter, transfereringar och allmännyttiga institutioner – för då skulle friheten blomstra och välfärdens tillväxt skjuta fart.

Chicagoskolans idéer verkställdes genom dekret under undantagstillstånd och i värsta fall med tortyr, terror och hämningslöst våld. Klein visar tydligt att Chicagoskolans pojkar mycket väl visste att deras ekonomiska åtgärder förutsatte tvångsåtgärder. Eftersom den ekonomiska politiken var ytterst impopulär hos de allra flesta invånare, fick den drivas igenom med våld. Milton Friedmans åsikt häri är att: “Endast en kris – inbillad eller verklig – kan åstadkomma verklig förändring.”

Chockdoktrinen inleds och avslutas i amerikanska New Orleans efter orkanen Katrinas förödelse 2005. Efter katastrofen gick Friedman till orda i Wall Street Journal. Katastrofen gav New Orleans en möjlighet. I stället för att återställa dess skolsystem och bygga nya skolhus skulle de drabbade familjerna få en ”skolcheck” som kunde lösas in på privatskolor som en bestående reform, menade Friedman.

Här beskrivs kapitalismen som en hemsk och fasansfull ”chockdoktrin”. När orkanvindar ödelagt byar och städer, när tsunamin svept bort samhällen längs kusterna, när människor blivit traumatiserade av börskrascher och krig – först då under chockartade tillstånd kunde neoliberala krafter ta initiativet för att privatisera inhemska företag, släppa priserna fritt samt förbjuda fackförbundens framtida existens.

Chockdoktrinen kom att iscensättas på olika sätt, bland annat genom börsspekulationer, statskupper och olika typer av krigföring. Den har inneburit att länder skövlats på företag och naturtillgångar, att makt flyttats från offentliga till privata händer och att självständiga nationer fått utländska företag som hanterar deras ekonomiska tillgångar. Följderna av detta ser vi i dagens USA, men även i länder såsom Irak, hävdar Klein. Där har katastrofkapitalismen gjort en miljardaffär för det globala näringslivet som i sin tur skapat en ny bransch genom att staten lagt ut säkerhetsbevakningen på entreprenad till dyra koncerner – allt för att skuldsätta de amerikanska skattebetalarna, och med dem folken i Irak och Afghanistan.

Dokumentären är av naturliga skäl inte anpassad för inbitna kapitalister, för att den så effektivt ger oss rätt bild av kapitalismens dogmer och imperialistiska system. En sak som jag dock saknar i filmen är avsaknaden av ett politiskt alternativ.

Filmen diskuterades flitigt i slutet. Naomi sa att fackföreningar skulle börja kämpa, men HUR och PÅ VILKET SÄTT nämnde hon inget om. Vad som likaså saknades i slutet var att det är SOCIALISMEN som kan skapa ett annat samhälle, att Milton Friedmans så kallade ”nyliberalism” inte är annat än en intensifiering av borgarklassens utsugning av arbetarklassen. Hursomhelst är filmvalet en viktig inkörsport till tacklandet av den hänsynslösa kapitalismens ”chockdoktriner”!

Före och efter filmvisningen serverades varmt kaffe och te med tilltugg. Åhörarna kunde också lyssna på vacker gitarrmusik av och med Galo Espinoza. Tack för en bra organisation!

Text och bild:
Ljubomir T. Devic

Artikeln publicerad på Riktpunkt.nu den 18 mars.

Möten om skolpolitik

Artikel från kommunisternas tidning Riktpunkt. Den berör SKP Malmös offentliga möte om skolan som ägde rum den 10 februari.

På onsdagskvällen arrangerade Stockholmsdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti ett offentligt möte med tema skolpolitik. Partiet har tidigare antagit ett skolpolitiskt program som visar den riktning som SKP vill se för skolan och de förändringar som kommunisterna kämpar för. Dessa inbegriper bland annat ett avskaffande av skolmarknaden, som tillåter ett fåtal stora koncerner att göra hundratals miljoner i vinst på bekostnad av elevernas skolgång, samt ett närmande mellan arbetslivet och skolan, vilket skulle ge eleverna kunskap om hur det ser ut ute i samhället, men även stärka arbetarklassens inflytande på skolan.

Partiet har tidigare presenterat sitt program i Malmö och kommer under våren att göra det även i andra städer. Programmet är omfattande och diskuterar inte bara skolan under kapitalismen, men innehåller även ett avsnitt om den socialistiska och polytekniska skolan.

Mötena avslutades med frågor och en givande diskussion, som gav deltagarna möjlighet att diskutera och fråga ut partiföreträdare.

Text: Redaktionen/ Riktpunkt.nu
Bildtext: Foto från det skolpolitiska mötet i Stockholm.

Nyfiken på kommunismen?

För tredje gången arrangeras nu SKP:s populära kommunistiska grundkurs i Malmö.

Ta chansen att att lära dig det grundläggande i den kommunistiska ideologin, vi träffas vid tre tillfällen. Kursen varvar föreläsningar, gruppdiskussioner och filmsnuttar. Inga förkunskaper krävs.

Det finns några platser kvar. Anmäl ditt intresse till malmo@skp.se.

Offentligt möte – presentation av Kommunisternas skolpolitik

Sveriges Kommunistiska Parti antog på sin senaste kongress ett skolprogram som är anpassat för ett modernt samhälle. Programmet tar upp de problem som lärare, föräldrar och elever dagligen upplever i skolorna, men utelämnar inte heller socialismen.

Även erfarenheterna från realsocialismens skolor är något vi tillsammans måste analysera – man gjorde otroliga pedagogiska framsteg i de socialistiska staterna, bland annat med den polytekniska utbildningen som ledstjärna.

Att partiet kan presentera ett program där dessa aspekter vägs in och vävs samman till ett helt program visar att vårt parti går framåt och mognar, såväl organisatoriskt som ideologiskt. Ta därför chansen att gå på nåt av de möten vi arrangerar, lär känna oss bättre och organisera dig för den socialistiska skolan!

Malmö
Lördagen den 10 februari
Kl. 15.00
Ystadvägen 32

Välbesökt möte om Oktoberrevolutionen

I en överfull partilokal uppmärksammades Oktoberrevolutionens 100-årsjubileum den 11 november. Medlemmar fick lämna plats och stå utanför för att de nya, sedan tidigare obekanta, som sökt sig till arrangemanget skulle få plats. SKP:s organisation i Lund slöt också upp.

Victor Diaz De Filippi från partistyrelsen höll ett tal om Oktoberrevolutionens betydelse, både i Ryssland och i Sverige. Avslutningsvis fastslog Victor att vår tids era, övergången från kapitalism till socialism, som inleddes i och med Oktoberrevolutionen fortsätter, trots motgångarna för snart 30 år sedan. Därefter följde en diskussion som gled in på alla möjliga ämnen. Flera ur publiken uttryckte uppskattning över arrangemanget och hoppades på fler offentliga möten med intressanta teman, där utrymme ges till efterföljande frågestund/diskussion. SKP Malmö lovade att så ska bli.

I samband med mötet knöts många nya kontakter som anmält intresse för att delta i kommande verksamhet. Både Riktpunkt och litteratur såldes och en av deltagarna valde att teckna sig för en prenumeration på tidningen.