Möte om terrorlagen i Malmö

SKP bjöd in till diskussion av den nya terrorlagen i Malmö igår.

Den 21 juni hölls ett möte i SKP Malmös lokal gällande de olika terrorlagarna. Föredragande var Victor Diaz De Filippi från SKP.

Efter en genomgång av lagarna ställdes relevanta frågor till publiken. Bland de frågor som behandlades var:

  • Vad händer med Genèvekonventionen i framtiden?
  • Vad innebär lagarna för framtida aktioner som olagliga strejker, klimataktioner och blockader av krigsmateriel?
  • Vad kan man vänta sig om ett tredje land terrorstämplar en befrielseorganisation?

Diskussionen som följde var intressant och givande, där erfarenheter från de olika rörelsernas historia i Sverige och internationellt togs upp. Även om det fanns en stor oro gällande utvecklingen där det är tydligt att Sverige håller på att utvecklas till en polisstat var ändå optimismen stor. Bland de deltagande fanns också representanter från Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiet.

Deltagarna lyfte fram svårigheterna att få folk att engagera sig politiskt, men klokt nog sa en person att det beror nog på att människor kanske känner sig överväldigade av problemen och blir därmed passiva. Mötet höll med och kom fram till att man måste komma arbetarklassen närmare genom att arbeta i frågor som de känner är relevanta i deras vardagsliv. En målmedveten kamp där de små frågorna kombineras med praktik för att få de arbetande i rörelse sågs som den enda möjligheten att medvetandegöra folk i kampen för socialismen.

Deltagarna lämnade mötet med stor kampvilja och såg fram emot fler möten av denna typ där det mer handlar om att ge utrymme för diskussion av problem och lösningar än att lyssna på en ensidig föreläsning.

SKP Malmö

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *