Tal av SKP Malmös ordförande på 1 maj-manifestationen

Winnie Svendsen, ordförande för SKP Malmö, talade på SKP:s manifestation i Malmö på 1 maj. Du som missade talet och evenemanget får här möjlighet att läsa hennes ord och ta till dig uppmaningen till kamp mot krig och imperialism, för fred och socialism!

Kamrater och vänner!

Nu är det första maj igen och vi firar arbetarklassens internationella kampdag. Jag vill passa på att skicka en revolutionär hälsning till våra kamrater runt om i världen, som firar denna dag tillsammans med oss.

Vi har haft denna kampdag sedan slutet på 1800-talet, när en rad fackliga revolutionära ledare på den Andra Internationalen beslutade att göra 1 maj till en internationell demonstrationsdag. Då var det gemensamma kravet åtta timmars arbetsdag, åtta timmars fritid och åtta timmars vila. Tyvärr har dessa krav fortfarande inte genomförts i vissa länder.

Idag blir vår lista med rimliga som vi vill ha uppfyllda längre och längre, och dagens slagord världen över bör vara:

  • NEJ TILL NATO
  • NEJ TILL KAPITALISM
  • JA TILL FRED OCH SOCIALISM
Kapitalismens kriser

Det sägs att det 2000-talet kommer att gå till historien som krisens århundrade och jo, vi befinner oss i kris. Men vi ska inte som man säger till oss ”hålla ihop som nation”, utan vi ska hålla ihop som arbetarklass tillsammans i allaländer, i kamp mot kapitalet som har skapat grunden för dessa kriser.

Krig och kriser har alltid varit det vapen som kapitalet använder för att öka sina vinster. Så var det under förra århundradet med första världskriget, spanska sjukan, kraschen på Wall Street och andra världskriget.

Nu är det så igen. Man kan inte lyssna på radio, se på tv eller öppna en tidning utan att få veta att vi har brist på det ena eller det andra – och enligt nyheterna beror allt på kriget i Ukraina. Regeringar och politiker beslutar om krig, med de går inte själva ut i krig, utan de skicka ut soldater att mörda sina bröder från ett annat land. Krig kostar pengar. Kravet för att gå med i NATO är att betala 2 % av landets BNP. 

Istället borde vi vända nedskärningstrenden i Sveriges kommuner och regioner, men vi ska spara på välfärden, med stora, allvarliga brister i vård och omsorg som följd. Det är vi arbetare som får betala för att finansiera imperialssimens ständiga jakt efter maximerad profit.

Jo, visst har vi kriser:

  • GLOBAL EKONOMISK KRIS
  • HÄLSOKRISER SOM COVID 19
  • KLIMATKRIS
  • DEMOKRATIKRIS
  • SOCIAL KRIS
  • GEOPOLITISKA KRISER OCH
  • KRIG BÅDE I UKRAINA, SUDAN, PALESTINA,SYRIEN OCH AFGANISTAN

bara för att nämna några.

En djup kapitalistisk kris har gett oss höjda matpriser, arbetslöshet och hyreshöjningar. Det är definitivt en kris för arbetarklassen med osäkerhet om hur man ska skaffa mat för dagen, ett jobb att gå till, ett hem att bo i.

Men även i en tid av urholkad välfärd finns det alltid pengar för vapen och krig, Det är inte i imperialismens intresse att få slut på kriget. Vårt grannland Danmark har nyligen slutit ett avtal med Holland om leverans av 14 stridsvagnar till Ukraina. De ska levereras våren 2024 – alltså önskar sig alliansen USA-Europa-NATO inte något snabbt slut på kriget!

Nej till NATO!

Förra året hade vapenindustrin globalt en omsättning hundratals miljarder dollar – pengar som mycket väl kunde ha använts på vår välfärd i stället. I Sverige godkände riksdagen med överväldigande majoritet Sveriges medlemsansökan i NATO, som i grund och botten är en allians av och för västimperialismens säkerhet, för bankernas och kapitalisternas säkerhet – inte arbetarklassens.

Där för säger vi kommunister NEJ TILL SVENSKT NATOMEDLEMSSKAP. Vi behöver kämpa mot imperialismen: något som i praktiken kräver kamp mot det kapitalistiska samhället som är imperialismens utgångspunkt. Annars kommer vi, arebtarna, att stå med notan för kriget efter att hundratusentals har stupat, efter all materiell förödelse coh efter att många har tvingats fly från sina hem. Men krig är aldrig nödvändigt för folket, krig är ett förakt för liv.

Det är genom kampen för socialismen och upplösningen den kapitalistiska världsordningen som ett samhälle utan utsugning kan skapas. Bara genom arbetarklassens maktövertagande och kontroll över produktionen, bara genom en internationell socialistisk revolution kan vi trygga en stabil och säker framtid för världens arbetare.

GÅ MED OSS I VÅR KAMP FÖR SOCIALISMEN OCH EN MÄNSKLIG VÄRLD.

LÄS VÅR TIDNING RIKTPUNKT – OCH GÅ VÅRA STUDIECIRKLER – DELA UT VÅRA FLYGBLAD – KOM PÅ VÅRA MÖTEN

Jag slutar med en rad av Nordahl Grieg: Ge all din kraft- döden ska inte vinna!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *