1 maj 2017 – en framgång

Det arrangerades en demonstration tillsammans med KP, under parollen ”Enade för socialismen”, som drog mer folk än vad respektive partier tillsammans drog förra året. I Malmö var partiets ordförande Victor Diaz de Filippi en av huvudtalarna.

I sitt tal berörde han allt ifrån lokala frågor till partiets arbete för samhällelig övergång till socialism. Victor Diaz de Filippi avslutade med en uppmaning till de många oorganiserade åhörarna som hade samlats på plats:

– Studerande, arbetande, pensionär och ungdom eller kort sagt kamrat, det är dags att välja – Socialism eller barbari!

1 maj-firande med strålande majsol

SKP:s Malmöorganisation uppmärksammade arbetarklassens internationella högtidsdag – 1 maj. Under parollen Fred, Arbete, Socialism genomfördes ett torgmöte i strålande solsken.

Mötet genomfördes på Triangeln där ett 60-tal medlemmar och sympatisörer slöt upp för att lyssna på tal av Håkan Jönsson, ordförande SKP Malmö, Edin Bellanius, SKP:are och aktiv i aktionsgruppen Nej till NATO, Jan Jönsson, Riktpunkts redaktör, och Victor Diaz De Filippi, partiordförande för SKP. Marie Norgren från SKP Lund tjänstgjorde som konferencier. Hälsningar framfördes också från Donbassföreningen och Svensk-Kubanska föreningen.

Edin Bellanius.

Edin Bellanius.

Böcker och tidningar såldes och vid bokbordet genomfördes intressanta samtal med nya anhängare.

– Arrangemanget blev lyckat, en del nya som vi inte träffat tidigare dök i år upp, säger Håkan Jönsson.

Marie avslutade mötet med att uppmana de närvarande att sluta upp i SKP Malmös nästa manifestation som äger rum på måndag. Då högtidlighålls minnet av segerdagen och kommunisternas helt avgörande insatser i andra världskriget ska uppmärksammas på Gustav Adolfs torg den 9 maj klockan 18.00.

Första maj 2014 (foto)

Från SKP:s Första maj-möte i Malmö

Från SKP:s Första maj-möte i Malmö

1maj-malmo3

Partiordförande Victor Diaz De Filippi

1maj-malmo2

Partisekreterare Håkan Jönsson

1maj-malmo5

Ola Nilsson från Svensk-Kubanska Föreningen

1maj-malmo1

Jan Jönsson

Foto: JanneMatt