Vi firade Segerdagen

Den 9 maj firades Segerdagen i Malmö. Sveriges Kommunistiska Parti och Donbassföreningen arrangerade en lyckad manifestation. Håkan Jönsson talade för SKP, han började med att säga:

– Idag den 9 maj firas Segerdagen på olika platser runt om i världen. Störst är så klart firandet i de forna sovjetiska länderna, eftersom sovjetunionen var det land som fick betala det högsta priset.

Håkan Jönsson berättade att SKP tillsammans med ett 15-tal andra kommunistiska partier i Europa deltog vid en kransnedläggning i Berlin, vid Treptowerparken, till minne av de stupade soldaterna.

– Av de 50 miljoner som dödades i kriget kom hälften, omkring 25 miljoner, från Sovjetunionen. Deras insats ska aldrig få glömmas, av den anledningen är vi här idag.

– Vi är också här idag för att försvara Sovjetunionens helt avgörande betydelse i kampen mot nazism och fascism under andra världskriget då detta faktum döljs genom den anti-kommunistiska propagandan.

Han sa också att vi minns och hedrar alla de frivilliga förband, ofta med kommunister i spetsen, som gav sina liv i kampen mot fascism.

1 maj 2017 – en framgång

Det arrangerades en demonstration tillsammans med KP, under parollen ”Enade för socialismen”, som drog mer folk än vad respektive partier tillsammans drog förra året. I Malmö var partiets ordförande Victor Diaz de Filippi en av huvudtalarna.

I sitt tal berörde han allt ifrån lokala frågor till partiets arbete för samhällelig övergång till socialism. Victor Diaz de Filippi avslutade med en uppmaning till de många oorganiserade åhörarna som hade samlats på plats:

– Studerande, arbetande, pensionär och ungdom eller kort sagt kamrat, det är dags att välja – Socialism eller barbari!

Lyft för SKP Malmö

I höstas nåddes vi i SKP Malmö av beskedet att det kommunala fastighetsbolaget MKB avser att göra om vår partilokal till studentbostäder. Partiet har under 40 år oavbrutet hyrt sina lokaler av MKB och detta har vi haft för avsikt att fortsätta med. Så när våren kom så fick vi äntligen ett erbjudande om en ny lokal som vi omedelbart kunde få tillträde till. Lokalen var i ganska risigt skick, med efter överenskommelse med MKB om material till renovering och ett stort antal timmar nerlagd på renovering av partiets medlemmar och sympatisörer, så har resultatet nu blivit att vi har en dubbelt så stor och bättre belägen lokal. Kort och gott, en bättre partilokal öppnades den 1 april.

I lokalen är det ständigt verksamhet. I lokalen säljes litteratur och på onsdagskvällarna arrangeras temamöten. Framöver är en del offentliga möten inplanerade, något som vi inte kunnat ha i den tidigare lokalen.

Ny adress är Ystadvägen 32.

Välkomna!
SKP Malmö

Foto: Fredrik Jönsson/Riktpunkt

Polisiär eller social kris?

Den tidigare SVT-journalisten Elisabet Höglund drar en lans för att förstärka polisen, en förstärkning som ska ske genom att militären ska involveras i det polisiära arbetet. I ett inlägg på sin blogg konstaterar hon att det ökade antalet skjutningar har gett upphov till en outhärdlig börda för polisen att bära själv, och då vill hon att bördan ska delas med militären eftersom det på vissa håll råder något som hon liknar vid ett krigstillstånd.

Att Sverigedemokraterna i Malmö instämmer är ju föga förvånande, de är en del av det etablissemang som varit drivande i den sociala nedrustningen, en politik som man försöker dölja med rasistiska slagord, man har konsekvent varit motståndare till alla reformer som i någon mån skulle förbättra de arbetandes läge.

Sverigedemokraterna ställer sig alltid på arbetsköparnas sida, vi har sett det i frågan om offentlig upphandling, import av arbetskraft, mot skattehöjningar och nerlagda röster i riksdagen för att införa ett socialt protokoll i Lissabonfördraget.

Ansvaret för den bedrövliga situationen på det sociala området i Malmö är både de styrande och den så kallade oppositionen ansvarig för. Och det är inte en situation som löses med huvudlösa förslag eller mer av den hittillsvarande politiken.

Att polisen liksom andra delar av den offentliga sektorn drabbats av omorganiseringshysterin är ju något som varit tydligt, omorganiseringar syftande till besparingar i den offentliga budgeten, de har varit legio de senaste åren inom i synnerhet sjukvård och skola. Men även inom andra delar av de samhälleliga strukturerna: Försäkringskassan, socialtjänst och inte minst inom arbetslöshetskassan på grund av den omfattande massarbetslösheten. Men också bostadsbristen som politikerna låtit växa för att hålla uppe bankernas profiter bidrar till utanförskap och sociala problem som är grogrunden för rekryteringen till kriminella gäng.

Det är en politik som skapat stora socioekonomiska problem som bidragit till en ökad kriminalitet, samtidigt som EU-medlemskapet har lagt hinder i vägen för att förhindra eller begränsa insmuggling av vapen och droger.

Polisen och politikerna har stora svårigheter att skilja på sociala protester och kriminalitet, där har man även betraktat de berättigade sociala protesterna som kriminalitet, och att tro att militären skulle kunna lösa socioekonomiska problem är ytterligare ett huvudlöst förslag.

Vi behöver social upprustning och en politik som bryter med EU-diktaturens politik.

Vi behöver en utökad demokrati och en möjlighet för medborgarna att påverka sin egen vardag, deras ”valfrihetspolitik” har hittills bara begränsat den och fört över skattepengar till kapitalisterna och storföretagen.

Det skamliga förslaget som infördes efter EU-protesterna i Göteborg 2001 möjliggjorde för polisen att inkalla militär vid social oro, ett förslag som snarast bör begravas. Vi minns fortfarande Ådalen där fem människor sköts ihjäl av militären – fem personer skadades.

Text: SKP Malmö
Foto: Fredrik Jönsson/Riktpunkt

Från Uppsala till Malmö

Det händer grejer. Förra helgen var kamrater från Uppsala på besök i Malmö där utbildning, stärkande av kontakter och julbord var några av aktiviteterna som stod på schemat. Innan hemfärden hann vi med en stadsrunda och fick b.la. besöka Malmö hamn där det i början av 1900-talet låg ett fartyg vid namn Amalthea. Fartyget huserade brittiska strejkbrytare som tagits in när hamnarbetarna i Malmö gått ut i strejk för bättre villkor. För att protestera mot strejkbrytarna valde socialisten Anton Nilsson att ro ut i en liten eka och placera en laddning dynamit på fartyget Amalthea. För detta dömdes Anton till döden, ett straff som senare benådades och omvandlades till livstids straffarbete. Inom såväl den nationella som internationella arbetarrörelsen drogs kampanjer igång för att frige de som dömts för dådet. Opinionen var enorm och år 1917 tågade över 10 000 arbetare till det fängelse i Härnösand som Anton satt fängslad i. Trycket på styrande politiker blev så stort att han några månader senare släpptes ut ur fängelset. Efter fängelsevistelsen lämnade han Sverige och tog värvning i Sovjetunionens röda armé. Anton Nilsson dog 1989 vid en ålder av 101 år.

SKP Uppsala

Kommunisternas årliga julbord

Ett julbord med läckerheter för veganer, vegetarianer och allätare.

Plats och tid: Katrinelunds Folkets Hus, Celsiusgatan 31 vån 2 (RSMH:s lokal) lördagen den 3 december 2016 klockan 19.30. Samma dag och plats, klockan 15.00, blir det föredrag och diskussioner på temat Socialism, fascism och realsocialismen, det beräknas pågå fram till julbordsstarten.

Föreläsningarna är gratis, julbordet kostar 100 kronor plus ev. dricka utöver julmust och mineralvatten.

Förhandsanmälan senast den andre december till malmo@skp.se eller telefon 070-405 86 45.

Nyfiken på kommunismen?

Efter succén i Stockholm och Uppsala så erbjuds nu också Kommunistisk grundkurs i Malmö för alla intresserade. Kursen varvar föreläsningar med grupparbete och självstudier. Kursen är ett måste för alla som vill lära sig mer om den kommunistiska ideologin.

Marx, socialismen och den orättvisa kapitalismen.
Lenin och imperialismen. Fascism och krig. Och mycket mer.

Lär dig grunderna i den kommunistiska ideologin på fem träffar i Malmö.

Onsdagarna 9, 16, 23, 30 november och avslutning lördagen den 3 december.

Anmäl dig senast 1 november till malmo@skp.se.

Sveriges Kommunistiska Parti Malmö

Manifestation för att stoppa TTIP och CETA

Ja till miljö, välfärd och demokrati! Som ett led i den Nationella aktionsdagen mot TTIP och CETA i Sverige avhölls ett möte i Malmö den 17 september, möten och manifestationer hölls också i Stockholm och Göteborg.

Riktigare hade kanske varit att kalla den en europeisk aktionsdag därför att i många städer i Europa avhölls liknande manifestationer. 80 000 människor demonstrerade på lördagen i Berlin och ett tiotal andra städer i Tyskland.

Handelsavtalen TTIP, mellan EU och USA, och CETA, mellan EU och Kanada, håller på att färdigställas. Båda är långtgående avtal som ger företag rätten att stämma stater för uteblivna vinster, och ger samma företag ett stort inflytande över ny lagstiftning. Miljö, djurskydd, konsumentskydd, välfärd och demokrati får stå tillbaka.

TTIP handlar om mycket mer än handel: EU och USA har redan avskaffat eller sänkt de flesta tullar, därför siktar frihandelsavtalet främst mot att likrikta och standardisera regler och lagar, märkningar och godkännande procedurer över Atlanten.

TTIP håller på att förhandlas, men de läckta sluttexterna samt kommentarer från EU-kommissionen och USA:s förhandlare visar att det finns all anledning att oroa sig. CETA har redan färdigförhandlats och ska skrivas under av kommissionen innan det går till parlamentet och medlemsländerna att godkänna. Medlemsländerna har vetorätt men kommissionens förslag är att CETA ändå ska införas provisoriskt.

Medborgarna och det organiserade civilsamhället har vägrats tillgång till förhandlingsbordet, medan näringslivets lobbyister har haft privilegierad tillgång till information och möjlighet att bli hörda. Allmänheten har bara tillgång till en rad läckta dokument från förhandlingarna, som det aldrig var meningen att befolkningen skulle ha insyn i.

Den 22-23 september träffas EU:s ministerråd för handel. Då tar man sannolikt beslut om att rekommendera ett godkännande av CETA.

I Malmö samlades cirka 500 människor som fick höra tal av bland annat Gunilla Andersson, Nätverket Gemensam Välfärd, Magnus Thelander från Transportarbetareförbundet, Ellie Cijvat från Jordens Vänner och Kristian von Svensson stod för musiken.

Samtliga talare var överens om att TTIP- och CETA-avtalen måste stoppas och uppmanade till ökade aktiviteter.

Ge inte bort våra möjligheter att demokratiskt bestämma över våra samhällen!

Artikel från Riktpunkt.nu.

Kommunistisk festival i Danmark

Den 20 och 21 augusti genomförde Kommunistisk Parti i Danmark sin årliga K-festival i Köpenhamn, platsen för festivalen var Nörrebroparken. Kamrater från SKP närvarade och tog del av politiska diskussioner, föredrag, musik och god mat.

Talade gjorde bland annat representanter från Folkrörelsen mot EU, Konstnärer för fred, Hands of Venezuela och Ungkommunisterna i Danmark med åtföljande diskussioner.

Musiken framfördes av Fatma Altay, ett turkiskt band, men också Sjömansorkestern och Benny Holst Trio framträdde.