1 maj 2017 – en framgång

Det arrangerades en demonstration tillsammans med KP, under parollen ”Enade för socialismen”, som drog mer folk än vad respektive partier tillsammans drog förra året. I Malmö var partiets ordförande Victor Diaz de Filippi en av huvudtalarna.

I sitt tal berörde han allt ifrån lokala frågor till partiets arbete för samhällelig övergång till socialism. Victor Diaz de Filippi avslutade med en uppmaning till de många oorganiserade åhörarna som hade samlats på plats:

– Studerande, arbetande, pensionär och ungdom eller kort sagt kamrat, det är dags att välja – Socialism eller barbari!

Partiet har djupa rötter i den svenska arbetarklassen. Det grundades 1917 ur det dåvarande socialdemokratiska partiet som en följd av kampen mot revisionen av marxismen. Det växte fram i kampen för fred, arbete och bröd, för demokrati, proletär internationalism och socialism.

Lämna en kommentar

Next ArticleVi firade Segerdagen