Vi firade Segerdagen

Den 9 maj firades Segerdagen i Malmö. Sveriges Kommunistiska Parti och Donbassföreningen arrangerade en lyckad manifestation. Håkan Jönsson talade för SKP, han började med att säga:

– Idag den 9 maj firas Segerdagen på olika platser runt om i världen. Störst är så klart firandet i de forna sovjetiska länderna, eftersom sovjetunionen var det land som fick betala det högsta priset.

Håkan Jönsson berättade att SKP tillsammans med ett 15-tal andra kommunistiska partier i Europa deltog vid en kransnedläggning i Berlin, vid Treptowerparken, till minne av de stupade soldaterna.

– Av de 50 miljoner som dödades i kriget kom hälften, omkring 25 miljoner, från Sovjetunionen. Deras insats ska aldrig få glömmas, av den anledningen är vi här idag.

– Vi är också här idag för att försvara Sovjetunionens helt avgörande betydelse i kampen mot nazism och fascism under andra världskriget då detta faktum döljs genom den anti-kommunistiska propagandan.

Han sa också att vi minns och hedrar alla de frivilliga förband, ofta med kommunister i spetsen, som gav sina liv i kampen mot fascism.

Manifestation på Segerdagen

SKP Malmö firade, tillsammans med ungdomsförbundet, SKU, Segerdagen till minne av segern över nazisterna i Andra världskriget.

Det var internationell solidaritet och vackert väder på Gustav Adolfs Torg där manifestationen inleddes klockan 18.

Victor Diaz De Filippi, partiordförande för Sveriges Kommunistiska Parti, började med att tala om att det alltmer blivit populärt att koppla ihop nazism och kommunism. Orsaken, sade han, är att misstänkliggöra allt som är progressivt och i dagens läge där kapitalismens kris skapar massarbetslöshet, bostadsvräkningar och till och med svält.

Victor Diaz De Filippi citerade Dagens Nyheters legendariske chefredaktör Herbert Tingsten.

– En person som knappast kunde kallas för att vara vänster, som trots allt kunde förklara fascismens klassnatur. I Nazismens och fascismens idéer skrev han följande:

“Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av de borgerliga, antisocialistiska folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen, och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning.”

Han förtydligade Sveriges Kommunistiska Partis krav om att Sverige behöver en ny politik till exempel – för en återförstatligande av skolan – mot ett närmande av Nato.

– Men en ny politik handlar mycket mer än en utbyggd offentlig sektor. Det handlar om att ta makten över våra liv där vi gemensamt skapar en ny produktion som bygger på det samhälleliga behovet istället för profit till enskilda.

– Med andra ord en revolutionär omdaning av samhället.

mannenilsson-2016

Manne Nilsson, SKU.

I slutet av talet sade Victor Diaz De Filippi att det enda sättet att krossa fascismen för gott är att skapa ett nytt samhälle som är befriat från en människas utsugning av en annan.

Manne Nilsson, från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, sade att vi tillsammans skulle hedra minnet av hjältarna som skapade fred i Europa.

– Men låt oss också komma ihåg att vi är arvingar och ättlingar till dessa hjältar. Tillsammans kommer vi att skapa en enad front mot dagens fascism.

Firandet av Segerdagen 9 maj i Malmö

Ungefär 100 personer samlades den 9 maj i Malmö på Gustav Adolfs torg för att uppmärksamma Segerdagen, dagen då fascismen och nazismen krossades av folken och Sovjetunionen för 70 år sedan, 1945.

SKP:s partisekreterare Håkan Jönsson ville i sitt tal påminna om kommunisternas insatser i kriget, i en tid då EU lojala stater försöker sätta likhetstecken mellan kommunism och fascism.

– I en tid då flera länder idag förbjuder de kommunistiska partiernas symboler och förklarar kommunistpartierna för illegala. Mot bakgrund av detta vill vi idag protestera mot den historieförfalskning som sker, som försöker förminska kommunisternas betydelse i kriget, sa Håkan Jönsson

Men han påminde oss med att säga:

– Vi samlas också här idag för att säga aldrig mer krig och aldrig mer fascism.

5 000 Malmöbor slöt upp mot rasistiska Pegida

På kvällen den 9 februari hölls en motdemonstration på Stortorget I Malmö mot rasistiska och islamkritiska Pegida där närmare 5 000 antirasister deltog. Endast ett fåtal Pegidaanhängare dök upp under måndagskvällen.

Dessa Pegidaanhängare påstår att det pågår en islamisering av västvärlden. Det var första gången som Pegida arrangerade en manifestation i Sverige.

Bakom Pegida-manifestationen i Malmö är personer som förnekar Förintelsen, flera är dömda för hets mot folkgrupp och en administratör bakom Facebookgruppen beskriver afrikaner som “apor” och lägger ut vulgära rasistiska bilder, enligt Expo Idag.

SKP Malmö var på plats för att visa sitt starka avståndstagande från Pegida och alla former av fascism.
– De ger uttryck för en ideologi som syftar till att splittra arbetarklassen och befästa den kapitalistiska hegonomin, flera av dem är dömda för hets mot folkgrupp, säger Jan Jönsson från SKP Malmö.

Facebooksidan No Pegida Sverige skrev under kvällen fortlöpande statusuppdateringar från demonstrationen där ibland: ”Det här gjorde vi bra, staden tillhör oss!”

Artikel från 20150210 | Riktpunkt.nu

10 000 mot nazism och fascism i Malmö

En mäktig demonstration mot nazism och fascism genomfördes den 16 mars i Malmö. Den utlösande anledningen var de mordförsök som medlemmar i den nazistiska Svenskarnas Parti genomförde den 9 mars mot en grupp deltagare som deltagit i en demonstration för kvinnors rättigheter.

Demonstrationen den 16 mars samlade 10 000 deltagare från politiska partier, MFF:s supporterklubb och andra organisationer. Även många oorganiserade malmöbor slöt upp i manifestationen mot fascism, nazism och högerextremism.

Även Sveriges Kommunistiska Parti var på plats och deltog i demonstrationen. I ett flygblad som delades ut av SKP slog man fast: ”Nynazism och fascism skall bekämpas, det är en brottslig ideologi baserad på klassorättvisor. En framgångsrik kamp mot fascism måste också innebära en kamp för en politik som eliminerar klassorättvisorna.”

Vidare konstaterade man i flygbladet att: ”Det finns grupper och klasser som tjänar på fascism, kapitalet och ägarna av produktionsmedel, de föredrar att det arbetade folket bekämpar varandra och inte vänder sig mot det ekonomiska system (kapitalismen) som alstrar nynazism och fascism.” Och slutligen fördömdes den nuvarande makteliten genom konstaterandet att ”Det är den nuvarande politiska och ekonomiska etablissemanget som misslyckats och därför gett en grogrund för nazism och fascism. Deras stöd åt fascismen i Ukraina avslöjar deras hyckleri, och visar att de inte är emot fascism när de tror att det gynnar deras klassintressen.”

Artikel från tidningen Riktpunkt.nu

Uttalande: Nynazism och fascism ska bekämpas

Med anledning av den fascistiska attacken mot antifascister i Malmö den 9 mars har Sveriges Kommunistiska Parti Malmö gjort följande uttalande:

Nynazism och fascism ska bekämpas, det är en brottslig ideologi baserad på klassorättvisor. En framgångsrik kamp mot fascism måste också innebära en kamp för en politik som eliminerar klassorättvisorna.

Demokrati är en omöjlighet i ett klassamhälle där makten ges efter ägandeförhållanden. För att lyckas i kampen mot fascism kan vi inte acceptera massarbetslöshet och social nedrustning på något område. Massarbetslöshet och social nedrustning ger nynazister och fascister möjlighet att spela ut olika arbetande och folkgrupper mot varandra.

Det finns grupper och klasser som tjänar på fascism –kapitalet och ägarna föredrar att det arbetande folket bekämpar varandra än vänder sig emot det ekonomiska system (kapitalismen) som alstrar nynazism och fascism. De gör det för att bevara sin makt och privilegier, sin demokrati. Demokratin måste ges ett reellt innehåll. Rätten till ett arbete för sin och sin familjs försörjning, rätt till ett liv i social trygghet, rätt till skola, vård och omsorg måste garanteras alla i en sund demokrati.

Det är det nuvarande politiska och ekonomiska etablissemanget som misslyckats och därför gett en grogrund för nynazism och fascism.  Det är viktigt att sluta upp i alla antifascistiska manifestationer och demonstrationer som kommer att hållas den närmaste tiden med anledning av mordförsöken på antifascisterna i Malmö.

Vi behöver en ny politik ­– Krossa fascismen!

SKP Malmö