Uttalande: Nynazism och fascism ska bekämpas

Med anledning av den fascistiska attacken mot antifascister i Malmö den 9 mars har Sveriges Kommunistiska Parti Malmö gjort följande uttalande:

Nynazism och fascism ska bekämpas, det är en brottslig ideologi baserad på klassorättvisor. En framgångsrik kamp mot fascism måste också innebära en kamp för en politik som eliminerar klassorättvisorna.

Demokrati är en omöjlighet i ett klassamhälle där makten ges efter ägandeförhållanden. För att lyckas i kampen mot fascism kan vi inte acceptera massarbetslöshet och social nedrustning på något område. Massarbetslöshet och social nedrustning ger nynazister och fascister möjlighet att spela ut olika arbetande och folkgrupper mot varandra.

Det finns grupper och klasser som tjänar på fascism –kapitalet och ägarna föredrar att det arbetande folket bekämpar varandra än vänder sig emot det ekonomiska system (kapitalismen) som alstrar nynazism och fascism. De gör det för att bevara sin makt och privilegier, sin demokrati. Demokratin måste ges ett reellt innehåll. Rätten till ett arbete för sin och sin familjs försörjning, rätt till ett liv i social trygghet, rätt till skola, vård och omsorg måste garanteras alla i en sund demokrati.

Det är det nuvarande politiska och ekonomiska etablissemanget som misslyckats och därför gett en grogrund för nynazism och fascism.  Det är viktigt att sluta upp i alla antifascistiska manifestationer och demonstrationer som kommer att hållas den närmaste tiden med anledning av mordförsöken på antifascisterna i Malmö.

Vi behöver en ny politik ­– Krossa fascismen!

SKP Malmö

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *