Malmömoderaterna paranoida

Moderaterna i Malmö verkar desperata i sin jakt efter SD-väljare, och anpassar sin politik utifrån deras agenda. Nu senast i en brett upplagd annonskampanj på bland annat Facebook. Annonsens rubrik är ”Nyanlända ska genom arbete kvalificera sig för välfärd!”.

Välfärden ska inte vara tillgänglig förrän en invandrare eller flyktingar har etablerat sig på arbetsmarknaden. I välfärden brukar även till exempel barnomsorg också räknas. Hur de ska kunna arbeta utan att ha ordnat barnomsorgen berättar de inte. Inte heller hur de nästan 30 000 som är arbetslösa i Malmö ska få tillgång till arbete.

Bidrag och arbetslinje

De påstår sig ha arbetat fram en omfattande bidragsreform för att förstärka arbetslinjen. I frågan om hur bidragsreformen kan påverka den rådande massarbetslösheten blir de svarslösa. Och upprepar bara en del av SD:s länge kända krav riktade mot flyktingar och invandrare.

Och liksom SD påstår de att flerbarnstillägget att del låser in utländska kvinnor i hemmen. Även föräldrapenning och sjukersättning ska begränsas och kopplas till de obefintliga arbetena. Arbeten som försvunnit med den sociala nedrustningen och privatiseringarna. Kapitalet främsta åtgärd för att öka sina profiter är att minska på den inköpta arbetskraften. Men får betalas av de arbetande genom massarbetslöshet och social nedrustning.

Utbilda Moderaterna

De vill även stärka utbildningsinsatserna inom bland annat svenska språket, inte för att fler ska kunna ta del av kultur och bildning. Utan för att ställa mer arbetskraft till kapitalets förfogande, och med den arbetslöshet vi har idag kan det bara bidra till att pressa ner lönerna.

Det skulle också vara nödvändigt med utbildningsinsatser för moderata kommunalpolitiker och kommunalråd. I synnerhet i samhällskunskap så att uppenbara lögner rensas från deras propaganda. De har ett krav om att det ska införas krav på 40 års vistelse i landet för att få full pension. Ett krav som funnit i de ”stora” pensionsreformerna sedan 10-tal år tillbaka.

Moderater och SD i samma reaktionära fålla

Men vi kan nu konstatera att Moderaterna inte är något annat än ett tvillingparti till SD, med samma rasistiska agenda och tävlar med dem om presumtiva väljare. En agenda som de försöker dölja under liberala floskler om frihet och rättvisa. Vilket de manifesterar genom att stänga av möjligheterna till att kommentera på Facebook.

Problemet är att de övriga partierna i Malmös kommunfullmäktige lider samma nöd på idéer som skulle lösa problemen för Malmöborna.

Jan Jönsson

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *