Välbesökt möte om Oktoberrevolutionen

I en överfull partilokal uppmärksammades Oktoberrevolutionens 100-årsjubileum den 11 november. Medlemmar fick lämna plats och stå utanför för att de nya, sedan tidigare obekanta, som sökt sig till arrangemanget skulle få plats. SKP:s organisation i Lund slöt också upp.

Victor Diaz De Filippi från partistyrelsen höll ett tal om Oktoberrevolutionens betydelse, både i Ryssland och i Sverige. Avslutningsvis fastslog Victor att vår tids era, övergången från kapitalism till socialism, som inleddes i och med Oktoberrevolutionen fortsätter, trots motgångarna för snart 30 år sedan. Därefter följde en diskussion som gled in på alla möjliga ämnen. Flera ur publiken uttryckte uppskattning över arrangemanget och hoppades på fler offentliga möten med intressanta teman, där utrymme ges till efterföljande frågestund/diskussion. SKP Malmö lovade att så ska bli.

I samband med mötet knöts många nya kontakter som anmält intresse för att delta i kommande verksamhet. Både Riktpunkt och litteratur såldes och en av deltagarna valde att teckna sig för en prenumeration på tidningen.

Partiet har djupa rötter i den svenska arbetarklassen. Det grundades 1917 ur det dåvarande socialdemokratiska partiet som en följd av kampen mot revisionen av marxismen. Det växte fram i kampen för fred, arbete och bröd, för demokrati, proletär internationalism och socialism.

Lämna en kommentar

Next ArticleOffentligt möte – presentation av Kommunisternas skolpolitik