SKP Malmös valstuga står nu på Gustav Adolfs torg (video)

Vi påbörjade utdelning av material och fick besök av ett flertal intresserade, som ville höra sig för om partiets politik och huvudparoller.

Print Friendly, PDF & Email

Partiet har djupa rötter i den svenska arbetarklassen. Det grundades 1917 ur det dåvarande socialdemokratiska partiet som en följd av kampen mot revisionen av marxismen. Det växte fram i kampen för fred, arbete och bröd, för demokrati, proletär internationalism och socialism.

Lämna en kommentar

Next ArticleBygg ett bättre Malmö!