Bygg ett bättre Malmö!

Den gamla arbetarstaden Malmö är svår att känna igen. Sedan 90-talet har staden förlorat stora delar av sin industri. Kapitalets avindustrialisering av Sverige har slagit hårt mot vårt Malmö. Arbetslösheten och sysselsättningsgraden sätter oss bland de sista av de svenska kommunerna, en plats som vi delar med fyra andra skånska kommuner. Den öppna arbetslösheten ligger kring 15 %, vilket konkret innebär nära 30 000 människor. Idag sysslolösa händer som skulle behövas för att göra Malmö till en bättre stad.

Skillnaden i medianinkomst mellan Malmö och riket har ökat betydligt sedan 1991 och även om den ökat med i snitt 0,7 % per år i Malmö, jämfört med rikets 1,7 %, så har den de facto minskat för låginkomsttagarna. Inkomstklyftorna har ökat i hela Sverige men mer i Malmö än i övriga riket. Det avspeglas även i den relativa fattigdomen, som är betydligt högre i Malmö än i övriga Sverige. Barnfattigdomen i Sverige har minskat från 15 % till 13 %, men i Malmö har den istället ökat från 25 % till 33 %, vilket ger Malmö “guldmedaljen” i barnfattigdom bland Sveriges kommuner.
Även bostadsbristen och trångboddheten är stora problem. Det skulle behöva byggas 10 000 nya bostäder för att åtgärda den värsta bristen.

Den nuvarande oppositionen har inga förslag som på något sätt skulle kunna förbättra situationen i Malmö, och det är en stor skam att ett rasistiskt parti tillåtits, på grund av den förda politiken, få fäste i den gamla arbetarstaden Malmö, socialismens vagga i Sverige.

De styrande slår sig för bröstet och utropar Malmö till en kunskaps- och kulturstad. Vänsterpartiet påstår att de gör skillnad och då skall det underförstås till det bättre. Deras mantra är att tjänstesektorn och nöjessektorn skall växa. Människan har aldrig kunnat försörja sig genom att tvätta varandras skjortor eller genom nöjen.

Det behövs en ny politik i Malmö, en politik som fördelar rikedomarna på ett annat sätt, nu är det de rika som skor sig. Vi behöver en politik som tar från de rika och ger till de fattiga.

Det finns ett politiskt alternativ.
Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som verkar för följande:

– All sjukvård skall drivas i offentlig regi, inga fler privatiseringsexperiment.
– Bygg minst 2 500 hyresrätter per år i blandade områden.
– Överför kollektivtrafiken i kommunal och regional regi.

Så byggs ett bättre Malmö!

Rödgröna styret i Malmö oförmöget att skapa trygghet på arbetsmarknaden

Malmöfestivalen startar imorgon den 15 augusti. Festivalarbetare vittnar om usla arbetsförhållanden, rapporterar Sydsvenskan idag. Exempel på dessa är bristande säkerhet, låga löner och arbetstider som inte är förenliga med lagen.

En grundlig kontroll kommer nu genomföras av de inblandade leverantörerna och företagen till följd av de uppmärksammade usla arbetsförhållanden. Detta sköts av Malmö stads upphandlingsenhet. Enligt tidningen har otaliga festivalarbetare jobbat 27 timmar i sträck med att sätta upp tält på Gustav Adolfs torg.

Malmö stad ställde inga krav på att företaget hade kollektivavtal, enligt tidningen. Sydsvenskan frågar:

“Varför sluter ni inte avtal med företag som har kollektivavtal?

– Vi får inte ställa krav om kollektivavtal när vi gör upphandlingar, säger Roland Fridh [på upphandlingsenheten på Malmö stad och som ansvarat för upphandlingarna.]

Varför inte då?

– Till exempel så skulle vi då missgynna utländska leverantörer som inte har kollektivavtal, säger han.”

De rödgröna styret består av tre partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Riktpunkt.nu rapporterade hösten 2012 om hur Byggnads Skåne arrangerade en manifestation gällande lika lön för lika arbete och mot lönedumpning. Malmös kommunalråd för arbetsmarknad, Andreas Schönström (S), sa då att Malmö stad från och med “nästa vecka” skulle börja “kolla upp företagen som bygger våra skolor och äldreboenden”.  Och i början av detta år kom nyheten att Malmö stad kommer att använda vita jobb-modellen och även ställa sociala villkor vid alla kommande tjänsteupphandlingar. Där skulle kravet på “kollektivavtalsenliga villkor” finnas, men så blev det inte ser vi nu ett dagsaktuellt exempel på.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har, som historiskt sett sagt sig kämpat för arbetarklassen, sedan länge övergivit klasskampen. Nu är det jippon i HBTQ-tåg och kompromisser med högern som står  överst på dagordningen för dem.

Sveriges Kommunistiska Parti anser att denna politik som de andra partierna stödjer eller genomför gynnar kapitalet, på ett eller annat sätt. De skapar vinster som några parasiter, kapitalisterna, får medan folket betalar priset för dålig service, sämre arbetsvillkor, sänkta löner (speciellt för ungdomar) och ökade priser.

Sveriges Kommunistiska Parti anser att Malmö stad ska driva all denna verksamhet och inte gynna de så kallade entreprenörerna för att få våra skattemedel – för att de ska ha vinster. Kommunen kan då ha kontroll och tillämpa mänskliga arbetsvillkor med bra löner och kollektivavtal till de arbetare som jobbar med sådana uppgifter. Till dess, måste arbetarklassen och folket inte låta bli att tro borgarnas, sossarnas, vänster- eller miljöpartiets ord att de ska fixa allt efter valet. Man ska tro på sin egen makt. Det är arbetarklassen själv som kan förändra samhället.

Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP):

Riksdagen

Skåne läns landsting

Malmö kommun

Fredrik Jönsson

Valtidningarna har kommit

Idag kom 45 000 tidningar direkt från tryckeriet till Malmö. Detta material kommer att delas ut till många hushåll och arbetsplatser. I helgen snickras valstugan ihop och därefter startar utdelningen. Kommunisterna i Malmö är taggade inför valrörelsen!

Du kan beställa valtidningen genom att kontakta particentralen eller SKP Malmö.

Torgmöte mot EU.

Bojkotta EU-valet

Kampanjen för bojkott av EU-valet är nu i full gång. I Malmö genomfördes torgmöten under lördagen. Betydligt fler än de som tog sig till valstugorna där man propagerar för valdeltagande diskuterade bojkotten med kommunisterna. Flygbladet ”3 enkla skäl att bojkotta EU-valet” delades ut till 300-400 passerande. Mer om kampanjen går att läsa på SKP:s hemsida.

I en efterföljande manifestation som arrangerades av RKU brändes röstkort och en EU-flagga.
rku

Foto: JanneMatt

Kommunister i kommunalvalet

På Sveriges Kommunistiska Partis medlemsmöte i Malmö i slutet av 2013 togs beslut om att malmöborna, liksom tidigare, ska få möjlighet att lägga sin röst på SKP i kommunalvalet.

I valet ska man driva de frågor som man alltid driver, dock mer intensifierat som sig bör i en valrörelse. Fler arbetsplatser ska skapas genom satsningar på den offentliga sektorn och ökat bostadsbyggande.

Med anledning av beslutet tog Riktpunkt en pratstund med Håkan Jönsson, ordförande i lokalavdelningen.

– De nuvarande partierna i kommunfullmäktige kommer då och då med populistiska utspel om att det ska satsas på barn, äldre och de arbetslösa. Men i slutändan är man rörande överens om att satsningar på det ena betyder nedskärningar på annat. Man sprider falska påståenden om att samhället saknar resurser och väljer på olika sätt att omfördela de resurser som finns, säger Håkan.

– Trots deras satsningar på barn, saknar över tusen barn i början av 2014 förskoleplatser, fortsätter Håkan.

Malmö som under en längre tid styrts av det rödgröna blocket har drivit privatiseringarna i stort sett lika långt som landets övriga storstäder.

Vad tycker kommunisterna om det?

– Kommunen ska återta utsåld och privatiserad verksamhet som finansieras via malmöbornas skattekronor och skapa arbetsplatser inom den offentliga sektorn. På arbetsplatserna som skapas ska det råda kollektivavtalsenliga löner, säger Håkan och fortsätter:

– Det måste bli ett stopp för privatiseringsvansinnet. De privata företagens intresse är vinstmaximering och malmöborna saknar demokratisk kontroll av verksamheten. Istället ska vi arbeta för en demokratisk offentlig sektor där fackföreningarna ges ett reellt inflytande över verksamheten. De som arbetar i sektorn vet bäst vad som behöver förändras och utvecklas. Dessa kunskaper saknar i regel alltid tjänstemännen i Kommunhuset. Därför är vi inte som övriga partier  tysta om vad vi vill skära ner på. Vi säger tydligt att vi vill skära ner på byråkratin i kommunen och stärka inflytandet för de anställda.

Hur bedömer du chanserna att det efter kommunalvalet sitter en kommunist i kommunfullmäktige?

– Ser man på tidigare valresultat så är chanserna inte särskilt stora. Men å andra sidan finns det ett stort missnöje med den förda politiken. Kan vi fånga upp många av de missnöjda som struntar i att rösta, eller övertyga de att rösta på ett annat parti i hopp om en bättre politik och istället rösta på kommunisterna så finns det chans. Vi har redan börjat planera valrörelsen. Vi kommer nå ut bra, främst genom vår valstuga mitt i centrala Malmö, men också via alla flygbladsutdelningar och valmöten som planeras, så omöjligt är det ju inte.

Efter att sista slurken ur kaffekoppen är uppdrucken och det är dags att avsluta intervjun säger Håkan:

– Oavsett om vi kommer in i fullmäktige eller inte så är en röst på kommunisterna ett viljeuttryck för en annan politik. Och fler röster på SKP bidrar till en folkrörelse mot fattigdom och arbetslöshet – den folkrörelse som krävs för en förändring för malmöborna.